Wednesday, January 30, 2019

TASIRI DA FA'IDAR ISTIGFARI DUNIYANCE DA LAHIRANCE

1-ISTIGFARI yana kawo yafiyar ALLAH 

(NUH-10)

2-ISTIGFARI yana janyo  ruwan sama marka marka 

(NUH-11)

3-ISTIGFARI yana habaka dukiya da gonaki da wadatattun ruwa da samarda nagartattun 'ya'ya (NUH-12)

4-ISTIGFARI yana dauke masifu da annoba kamar kisan kai da annoba irinsu IBOLA da ire irensu, ALLAH yace= [ALLAH bazai azabtar dasu anan duniyaba idan kai ANNABI kana cikinsu, kuma ALLAH bazai azabtar
dasu idan suna ISTIGFARI]

(ANFAL-33)

5-ISTIGFARI yana jawo Rahaman ALLAH (NAMLI-46)

6-ISTIGFARI yana sabautarda shiga ALJANNA (A/ IMRANA-135-136)

7-ISTIGFARI yana jawo adu'ar Mala'iku masu rike da al'arshi ga mai yi

8-ISTIGFARI yana tsarkake mugun magana da aiki

9-ISTIGFARI yana sanya mai yinsa acikin ma'abota dama a Qiyama

10-ISTIGFARI yana jawo kyakkyawar busharar Mala'iku ga mai yinta yayin mutuwarsa

11-ISTIGFARI yana kawarda bakin ciki da damuwa

12-ISTIGFARI yana kara fikira da imani

13-ISTIGFARI yana jawo kaunar ALLAH da farin cikinsa ga maiyi samada farin cikin wanda yaga
mutuwa da idonsa kuma yatsira daga gareta

14-mai ISTIGFARI yana samun ɗanɗanon imani da ɗa'a

15-ISTIGFARI yana gusarda zaman kaɗaici da shiru tsakanin bawa da Mahaliccinsa

No comments:

Post a Comment